Lujza Hej
“Odgovor je u vama”

Lujza Hej je neko ko je dotakao srca milion ljudi širom sveta svojim primerom transformacije života, svojom knjigom “Kako da izlečite svoj život”, metafizičkim predavanjima kao i afirmacijama koje su pomogle i pomažu ljudima da razviju kreativne veštine za lični rast i samoisceljenje.

Knjiga “Odgovor je u vama” je zbirka pisama koje je Lujza godinama dobijala od ljudi iz raznih delova sveta i odgovarala na njih. U njima su izneti razni izazovi, problemi, nedoumice i strahovi u kojima se svako od nas može pronaći, a Lujzini odgovori nas podstiču da sebe i svoje izazove i težnje sagledamo iz drugačijeg ugla.

Pisma su podeljena tematski po oblastima kao što su porodični problemi, zlostavljanje, strahovi, veze, smrt, žaljenje.. Svako poglavlje počinje meditacijom, nakon pisama slede Lujzini odgovori i poglavlje se završava afirmacijom. Lujza Hej potencira moćne alate kao što su rad pred ogledalom, afirmacije i vizualizacija koji nam pomažu da dođemo do spoznaje da su svi odgovori zaista već u nama. 

Izgubila sam najbolju drugaricu i dva brata, poglavlje koje se odnosi na smrt i oplakivanje mi je puno pomoglo i olakšalo mi tugovanje, kao i ono u kojem Lujza odgovara na razna pisma u vezi sa strahovima i projekcijama našeg uma. Vibracija afirmacija je toliko prijatna da je neminovno da se nakon izgovaranja tih pozitvnih reči automatski osećamo bolje.

Svako od nas u sebi poseduje moć koja nas ljubavlju prema sebi može dovesti do savršenog zdravlja, veza, karijera i odnosa uopšte. Ali da bismo uspeli da probudimo tu moć, prvo treba da poverujemo da je to moguće, zatim da se oslobodimo usađenih uverenja porodice, sredine i društva i na kraju da imamo poverenje u život, otvorimo mu se i dopustimo da nas podrži na našem putu blagostanja.

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

© 2024. Sva prava zadržana.

[mc4wp_form id="278"]