Juval Noa Harari
“Sapijens”

Pred vama je neispričana priča o istoriji sveta, evoluciji Homo sapijensa i cene koju su plaćali zbog razvitka moći razmišljanja. Toliko toga interesantnog i značajnog sažeto je u ovoj knjizi da mislim da ona treba da postane lektira svakom čoveku kao deo opšte kulture i obrazovanja. 

Harari je istražio i bukvalno sažvakao istoriju čoveka i stavio nam je na dlan. Ovom knjigom Juval je iskristalisao šta se dešavalo sa nama kroz istoriju, gde smo sada i kuda idemo. 

Saznaćete kako nam je kognitivna revolucija donela izmaštani poredak u koji i danas u različitim segmentima verujemo i kako je pretvorila homo sapijensa iz beznačajnog majmuna u gospodara sveta.

Možda će vas šokirati da su Homo Sapijensi uzurpatori željni dominacije, skloni tračarenju i ratovanju. Budući takve prirode, potisnuli su i istrebili sve ostale Homo vrste-Homo rudolfenzise, homo erektuse, homo neandertalenzise. 

Poljoprivredna revolucija je donela ogromne promene u poretku. Ljudska bića su od sakupljača hrane postali proizvođači i to je ono što je promenilo svet i pretvorilo ga u okrutno mesto kakvo je i danas. 

Saznaćete kako su izmaštani poredak i pojava pisma popunili praznine u našem biološkom nasleđu. Ova istorijska situacija dovela nas je u kruti društveni sistem rasne i klasne diskriminacije i kulturoloških predrasuda. 

Novac se pojavljuje kao posledica potrebe za trgovinom i razmenom dobara i usluga. I on je najuniverzalniji i najdelotvorniji sistem uzajmnog poverenja koji je ikada izmišljen. Kao što se pismo pojavilo da bi zadovoljilo potrebe koje su nametale pojačane administrativne delatnosti, tako se i novac (prvo je to bio ječam, a tek kasnije kovani metal) pojavio da bi zadovoljio potrebe koje su nametale pojačane ekonomske aktivnosti.

I poslednji, ali i najveći preokret u našem razvojnom putu i mozda najvažnija biološka revolucija, bila je naučna revolucija.

Došavši do kraja ove sjajne knjige, ne mogu a da se ne zapitam: da li je čoveka napredak koji mu je omogućio da postane neranjiviji pred ćudima prirode učinio da postane srećniji? Da li smo usponom države i opadanjem nasilja na najniži nivo u istoriji čovečanstva i u suštini postali mirniji? Da li smo u vekovnoj borbi za slobodu sebi je ipak oduzeli diktatima moderne industrije i vlade? Da li ćemo tehnoškim napretkom postati superljudi ili ćemo se samouništiti?

Ova knjiga nije samo informativno-edukativna, nego i poučno-osvešćujuća! 

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

© 2024. Sva prava zadržana.

[mc4wp_form id="278"]