Aleksandar Petrović
“Zamak”

Prve stranice romana “Zamak” navele su me da se pitam: Da li je sve samo san? Da li je ovo kraj? Ili početak?  Franc i Norma su zarobljeni u zamku … Continue reading Aleksandar Petrović
“Zamak”